XIV. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou

8. - 10. 6. 2023, Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Workshopy

Registračný formulár pre záujemcov o účasť na Workshope: Point of care ultrasonografia  (POCUS) dňa 09.06.2023: