XIV. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY s medzinárodnou účasťou

8. - 10. 6. 2023, Grandhotel Bellevue, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Informácie

Slovenská lekárska spoločnosť
Slovenská internistická spoločnosť
v spolupráci s odbornými spoločnosťami SLS
a Českou internistickou spoločnosťou

Predseda organizačného výboru a odborný garant

Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP

Vedecký sekretár kongresu

Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

Organizačný výbor

Doc. MUDr. Marián Babčák, CSc.
MUDr. Kamila Brúsiková, PhD.
MVDr. Ingrid Franková
MUDr. Laura Gombošová, PhD.
MUDr. Zora Lazúrová, PhD.
MUDr. Ľubomír Tomáš, PhD.
Doc. MUDr. Ivana Valočíková, PhD.

Programový výbor

Prof. MUDr. Peter Galajda, CSc.
Doc. MUDr. Peter Jackuliak, PhD.
Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.
Prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc., FRCP
Prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP
Prof. MUDr. Ján Murín, CSc.
Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM
MUDr. Ľubomír Skladaný, PhD.
predsedovia odborných spoločností

Miesto konania kongresu

Grand Hotel Bellevue - Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Rokovacie jazyky

slovenský, český, anglický

Adresa organizačného výboru

I. interná klinika UPJŠ LF a UNLP Košice
Trieda SNP 1, 040 11 Košice, SK  
Tel.: +421 55 640 3516, 640 3515
E-mail: ivica.lazurova@upjs.sk

Progress CA, s.r.o.Krivá 23, 040 01 Košice, SK
Ing. Beáta Kapustová
mobil: +421 905 411 511
E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk

Možnosti prihlásenia na aktívnu alebo pasívnu účasť

online:       www.interna2023.sk
e-mailom:  vician@sls.sk

Postery

poster formát 100(v) x 90(š) cm

Abstrakty

Abstrakty posielať e-mailom na adresu: ingrid.frankova@upjs.sk
Termín pre zaslanie abstraktov: najneskôr do 14. 4. 2023.

Pokyny pre napísanie abstraktov:

  • abstrakt nemá presahovať 1 stranu formátu A4, písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1

Registrácia

Slovenská lekárska spoločnosť, Kongresové oddelenie
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Pavol Vician
tel.: +421 915 777 151
E-mail: vician@sls.sk

Kongresový poplatok

   členovia SIS  
nečlenovia SIS
zdravotné sestry
študenti, doktorandi, dôchodcovia
50,- EUR
70,- EUR
30,- EUR
20,- EUR

Kongresový poplatok prosíme uhradiť bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti vo VÚB, a.s.:
IBAN: SK36 0200 0000 0000 0453 2012
BIC: SUBASKBX
VS: 23-1068/023
Potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné predložiť pri registrácii. Kongresový poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe kongresu a kongresové materiály. Uhradené kongresové poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú.

Ubytovanie

Ubytovanie zabezpečuje Progress CA, s.r.o.


jednolôžová izba
dvojlôžková izba
Grand Hotel Bellevue ****
od 154,- EUR
od 159,- EUR
Hrebienok Resort ****
od 163,- EUR
od 184,- EUR
Penzión Villa Siesta ***
od 90,- EUR
od 138,- EUR

Mestský poplatok 2,- EUR / osobu / noc nie je zahrnutý v cene ubytovania
Uvádzané ceny sú za izbu a noc vrátane raňajok, DPH a sú informatívne. Presná cena izby Vám bude potvrdená pri rezervácii v závislosti od typu a obsadenia izby. Počet miest v hoteloch je obmedzený, odporúčame včasnú objednávku.
Rezervácia hotelov do: 5. 5. 2023 online: www.interna2023.sk

Stravovanie

Stravu si je možné objednať iba vopred pri registrácii online na: www.interna2023.sk
Stravu nebude možné zakúpiť na mieste.
08. 06. 2023 - Spoločná večera      40,- EUR / osoba
09. 06. 2023 - Obed                            13,- EUR / osoba
09. 06. 2023 - Večera                         13,- EUR / osoba

Spoločenská časť kongresu

08.06.2023 – Spoločná večera v priestoroch Grandhotela Bellevue v cene 40,- EUR / osoba

Kredity A R S C M E

Každý registrovaný účastník dostane po skončení odborného programu potvrdenie o účasti s kreditovým hodnotením.

Kontaktná adresa

Progress CA, s.r.o., Krivá 23, 040 01 Košice, SK
Ing. Beáta Kapustová
mobil: +421 905 411 511
E-mail: beata.kapustova@progress.eu.sk
www.progress.eu.sk

Ďalšie informácie o kongrese a odborný program nájdete na webovej stránke:
www.interna2023.sk
www.progress.eu.sk